CAMPEONATOS

21 / MAIO / 2022

CAMPEONATO COPA CAPARAÓ DE JIU-JITSU
JERÔNIMO MONTEIRO-ES

21/22 / MAIO / 2022

CAMPEONATO COPA PARA TER PAZ DE JIU-JITSU
BELÉM-PA

22 / MAIO / 2022

CAMPEONATO ESTADUAL DE JIU-JITSU - FRNLP
NATAL-RN

05 / JUNHO / 2022

CAMPEONATO FERAS D0 JIU-JITSU
PAULO AFONSO-BA

03 / JULHO / 2022

CIRCUITO TUCHÊ DE JIU-JITSU
ARACAJU-SE

24 / JULHO / 2022

OPEN KIDS DE JIU-JITSU
NATAL-RN

21 / AGOSTO / 2022

OPEN ARAPIRACA DE JIU-JITSU
ARAPIRACA-AL