CAMPEONATOS

24/SETEMBRO/2017

COPA JOÃO PESSOA DE JIU-JITSU
JOÃO PESSOA-PB

07/08/OUTUBRO/2017

JUNGLE CUP BJJPRO
MANAUS-AM

08/OUTUBRO/2017

OPEN TORITAMA DE JIU-JITSU
TORITAMA-PE

08/OUTUBRO/2017

PROFISSIONAL OPEN DE JIU-JITSU
NATAL-RN

29/OUTUBRO/2017

COPA DAS CIDADES DE JIU-JITSU
BELÉM-PB

10/11/12/NOVEMBRO/2017

ABU DHABI GRANDE SLAM JIU-JITSU
RIO DE JANEIRO-RJ

19-NOVEMBRO-2017

COPA RN DE JIU-JITSU - 2a ETAPA
NATAL-RN

26-NOVEMBRO-2017

IV OPEN GUARABIRA DE JIU-JITSU
GUARABIRA-PB